Zgodnie z obowiązującą ustawą RODO przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami)wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ANISA-Anna Golicka z siedzibą w 30-399 Kraków, ul. Petrażyckiego 90A e-mail: foto@annagolickafoto.pl tel: 509456746 moich danych osobowych przekazanych w formularzach zamówień sesji zdjęciowych i/lub voucherów na prezent – w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury lub paragonu i wysyłki zamówionych produktów związanych z sesjami zdjęciowymi i kontaktu w sprawie sesji.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wysyłki vouchera, wystawienia faktury lub paragonu i kontaktu w sprawie sesji zdjęciowych.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. Przyjmuję do wiadomości, że informacje o moich danych osobowych udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku, oraz, że z prawa do uzyskania takich informacji mogę korzystać nie częściej niż raz na sześć miesięcy.